Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Valg til kommunestyret og fylkestinget

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hvem som kan stemme

 • Norske statsborgere som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
 • Statsborgere i andre nordiske land som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Øvrige utenlandske statsborgere som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Hvordan å stemme

Du vil få tilsendt et valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstider og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere for deg å stemme dersom du har det med. Husk legitimasjon!
 
Gyldig legitimasjon
Du må legitimere deg når du skal avgi stemme. Gyldig legitimasjon kan være:
 • Pass - utgått pass aksepteres også
 • Førerkort - inkludert digitalt førerkort i app
 • Bankkort med bilde
 • Nasjonalt ID-kort
Når du skal stemme:
 • Ta den stemmeseddelen du vil bruke.
 • Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning på valg.no)
 • Brett sammen stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut! Da kan ingen se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag fordi stemmeseddelen skal stemples.
 • Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen.
 • Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent. Dersom du avgir stemme til flere valg (eks ved lokal- og fylkestingsvalg)- husk at alle stemmesedlene må stemples!
 • Legg selv den stemplede stemmeseddelen i urnen.

Hvor du kan stemme

I valglokalene
Finn valglokalene på kommunens nettsider.
 
Hjemmefra
Hvis du på grunn av sykdom eller annet ikke kan stemme i et av valglokalene, kan du søke om å stemme hjemmefra. Ta kontakt med oss i administrasjonen så hjelper vi deg videre. 
 
På institusjon
Er du beboer, ansatt eller pårørende kan du delta i forhåndsstemmingen på institusjon. Ta kontakt med resepsjonen på institusjonen for å vite nøyaktig tidspunkt.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Lover

Valgloven

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:61 10 77 00
Epost:servicetorget@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Ansvarlig enhet

Avdeling:Sekretariatet
Telefon:61050500
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER
Åpningstid:0800-1530

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-22 12:13
Gyldig fra2011-06-14
Gyldig til2018-12-31