Reisende som trenger reisevaksiner kan få dette på helsestasjonen.

Timebestilling tlf: 61 22 17 70