Personer i disse gruppene rådes spesielt til å ta influensavaksine:

• Innbyggere over 65 år

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

• Gravide etter 12. svangerskapsuke

• Barn og voksne med kronisk sykdom som diabetes, kronisk luftveisinfeksjon, kronisk hjerte/kar sykdom, kronisk lever/nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom, nedsatt infeksjonsforsvar og svært alvorlig fedme.

Her kan du lese mer om influensa og influensavaksine.