Det anbefales at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiringen eller annen tilsvarende aktivitet begynner. Beskyttelsen varer i 5 år,  og vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

Tilbud om vaksinering:

Dropp inn Lillehammer helsestasjon, Storgata 170:

Torsdag    23.11.17   kl. 15:00 - 17:00
Tirsdag     28.11.17   kl. 15:00 - 17:00
Torsdag    22.02.18   kl. 15:00 - 17:00
Onsdag     07.03.18   kl. 15:00 - 17:00
Tirsdag     10.04.18   kl. 15:00 - 17:00

Timebestilling for de som ønsker å komme utenom dropp inn tiden: tlf. 612 21 770

Pris: kr. 500,-, betales med kort evt. faktura

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/dokumenterfiler2/meningokokk-b/meningokokk_brev_ungdom_2017-2018_bokmalpdf.pdf