12-16 år
Barn og unge tilhørende årskull 2006-2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det. Det skal gå minst 12 uker mellom dose 1 og 2. Barn og unge kan komme på drop-in i Håkons hall og det gjelder også de som har fylt 12 år og ønsker å ta første dose.
Tidspunkter for drop-in finner du her, se "Tidspunkt for vaksinering".

Husk at barn under 16 år må ha samtykke fra begge foreldre/foresatte. Samtykkeskjemaet medbringes Håkons hall: Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI

5-12 år
Barn i årskull 2016-2010 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan også vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. Kommunen mottar flere barnedoser i uke 4, hvor det er 10 doser per glass som bør brukes opp. Kommunen ønsker derfor å samle dem som ønsker vaksinering.

Dersom du har barn i denne aldersgruppen som skal ha vaksinering, vennligst gi beskjed via e-post: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
Foresatte vil deretter bli kontaktet. 

For ytterligere informasjon: Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI