De eldste i denne gruppa vaksineres først, det vil si at en starter med 10. klasse og går nedover i alder. Klasser ved samme skole vil bli kalt inn samlet i et gitt tidsrom. Skolene informeres om når de skal møte med hvilket trinn, og skolene organiserer følge av ungdomsskoleelevene til Håkons hall.
7. - klassinger som har fylt 12 år må bringes til vaksinasjonsstedet av foreldrene. Vaksineringa av 12 - åringene vil foregå torsdag 30. september fra klokka 14.00 - 16.00.

Egenerklæringsskjema og samtykkeskjema

Elevene må ha med seg utfylt egenerklæringsskjema og samtykkeskjema til vaksinasjon. De vil få utdelt dette på skolen i tillegg til at det gis informasjon fra skolehelsetjenesten. Det kreves samtykke fra begge foreldre ved delt foreldreansvar.

Elever som har hatt koronavirus skal ikke ha vaksinen. Det er uansett fint at skolehelsetjenesten får informasjon om dette. Skolehelsetjenesten bidrar i arbeidet, og er også tilstede i Håkons hall. Lege er også til stede i hallen. 

Samtykkeskjema
Egenerklæringsskjema på flere språk
 

Her kan du lese mer om vaksinering av 12-15-åringer.