Hele uttalelsen kan leses på Gudbrandsdalstingets nettsider. 

Gudbrandsdalstinget består av politisk valgte representanter for kommunene Lillehammer, Dovre, Gausdal, Lesja, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vågå, Øyer og fylkeskommunen.

Gudbrandsdalstinget er en politisk arena som skal ta opp og fronte felles politiske saker og fungere som et felles tydelig talerør for Gudbrandsdalen.