Du som abonnent vil bli kontaktet av en av disse rørleggerne for avtale:
* Medby AS
* Arne Nyheim Rørleggerservice AS
* Rørlegger'n Lillehammer AS

Dersom oppdraget gir merarbeid for rørlegger vil merkostnader måtte bekostes av eier. 
Informajson om hva du kan gjøre for å begrense dette finner du under Vannmåler/Skifte ut vannmåler.

Ved installering og bytte av vannmåler monteres tilbakeslagssikring, som hindrer vannet i å renne tilbake til kommunalt ledningsnett. Rørlegger informerer i tillegg om ekspansjonskar, som installeres for huseiers regning og etter samtykke. Ekspansjonskaret håndterer varmeutvidelsen av oppvarmet vann fra varmtvannsbereder, slik at trykket ikke blir for høyt.

Fordelene med ny vannmåler er flere:
* Du får en nøyaktig måling, basert på faktisk forbruk og dette sikrer en rettferdig fordeling av kostnadene ved at du betaler for ditt faktiske vannforbruk, og ikke ut fra arealet på boligen.
* Lekkasjer og rørbrudd i huset oppdages raskere. Det betyr at vanntap minimeres, noe som er en fordel for økonomien din - og miljøet!
* Det er svært liten stråling fra de nye vannmålerne, f.eks er det 200.000 ganger svakere enn fra en mobiltelefon.