Dersom du ønsker fritak etter eiendomsskattelovens § 7 eller § 28, er også søknadsfristen utsatt til 12. mai 2017.

Lillehammer kommune har utsatt fristene for å sikre at alle som ønsker å klage mottar nødvendig grunnlagsmateriale i tide.