Rapporten er en videreføring av "Nærings- og handelsanalyse for Lillehammer" gjennomført i 2017 av Vista Analyse og Rambøll for Lillehammer kommune i forbindelse med at kommuneplanens arealdel revideres.