Det totale antall kjøretøy som kan leies ut i Lillehammer er 300, og tillatelsen gis for perioden 1. april 2023 til 31. mars 2024. 

Søknad

Søknaden skal være mottatt av Lillehammer kommune senest 1. februar 2023. Søknad merkes «Søknad om utleie av små elektriske kjøretøy» og sendes til

postmottak@lillehammer.kommune.no eller Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 Lillehammer.

Mer informasjon

Du kan lese fullstendig tillatelsesordning i vedlegget nederst på siden.

Se hele forskriften på nettsiden til Lovdata.