Utleiere
Utleierne av el-sparkesykler i Lillehammer kommune i 2022 er: 
Utleier Telefonnummer E-postadresse
Mile Mobility AS 22 05 33 06 support@milescooters.no
Bolt Services No AS 23 50 67 45 lillehammer@bolt.eu
Byspark AS 46 50 00 04 post@byspark.no
Bird Rides Norway AS 23 50 67 46 hello@bird.co


Ta kontakt med utleieselskapet hvis du ser feilparkerte el-sparkesykler eller ser behov for å kontakte aktørene om andre forhold. 

Råd og regler om bruk 
Du kan finne el-sparkesykler til leie over store deler av Lillehammer. Den beste oversikten finner du ved å åpne appene til utleierne. For el-sparkesykler gjelder de samme trafikkreglene som for sykler, se mer på vegvesen.no. Det er politiet som håndhever brudd på trafikkreglene.
 
Hvor kan du parkere?
Det er tillatt for de som leier el-sparkesykler å parkere el-sparkesykkel i sykkelstativer og ellers på de samme arealene som sykler kan parkeres. Det må parkeres slik at kjøretøyet ikke hindrer andre. På fortau skal rullestolbrukere og barnevogner kunne passere uten å bli hindret. El-sparkesykler har lett for å velte, og kan dermed være til hinder selv om de ble parkert hensynsfullt. El-sparkesyklene bør derfor parkeres slik at det utgjør minst mulig fare for å velte, for eksempel godt til side på et fortau, på egne parkerings-plasser eller i sykkelstativer.
El-sparkesykler som står til hinder for trafikk kan bli fjernet av Lillehammer kommune. I slike tilfeller må eier av kjøretøyet betale et gebyr til dekning av kommunens utgifter med fjerning og forvaring. 
 
Søknad om å leie ut 
Våren 2023 vil det være mulig å søke om å kunne leie ut el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy i Lillehammer kommune for sesongen 2023. Mer informasjon om dette kommer senere.