Forslag til utbyggingsavtaler finner du nederst på denne siden.  

Frist for merknader er satt til 7. mai 2021. 
Kontaktperson er Bjørn Kr. Sveen, Sektor for by og samfunnsutvikling, mobil 911 35 347.