Utbedringen medfører en vesentlig oppgradering av parkens fasiliteter. Planene for den nye parken vektlegger spesielt leke- og akitivitetsmulighetene for barn og unge. Dette innebærer at det vil komme på plass en lekeplass med utstyr for barn i flere aldersgrupper. Representant fra Lillehammer barnehage og Hammartun skole har bidratt i arbeidene og med valget av lekeplassutstyr for denne delen av parken. Det vil også bli tilrettelagt for aktivitet og lek på gresslettene som er planlagt rundt omkring i parken.

 

lekeplass_nordre.jpg

Tegninger av hvordan det nye lekeområdet i Nordre park er tiltenkt å bli seendes ut.

Sykkelparkering og ladestasjon

Et annet fokusområde er tilretteleggelse for syklister. Det vil bli satt opp sykkelstativer av ulike typer, også for lastsykler. I tillegg vil det være tilgjengelig ladestasjoner for el-sykler, sykkelpumpe og reperasjonsstativ for sykler. I tilknytning til dette vil det også finnes vannposter med drikkevann, og strømuttak til for eksempel lading av mobiltelefoner.

Utendørs treningsområde

Kommunens folkehelsekoordinator har bidratt i utformingen av et eget treningsområde, med trenings- og mosjonsapparater beregnet på mosjonister. Dette er samme type apparater som finnes i det utendørs treningsanlegget på Strandpromenaden. Det er lagt vekt på universell utforming. Et gummidekke som fallunderlag sikrer adkomst også for rullestolbrukere. Parken får i tillegg en bod med aktivitetsutstyr til utlån for grupper, barnehager og skoleklasser.

 

plantegning_np_fer.jpg

Plantegningene for hele prosjektet i Nordre park

 

Lokal håndtering av overvann

Parken skal få et eget regnbed som bidrar til fordrøyning av overvann. Dette er ett av flere tilpassinger til nye klimaforhold. Parken skal også inneholde løkblomster, sommerblomster, stauder, busker og trær. Her vil det være blomstring gjennom hele sesongen. Det er lagt vekt på å ha pollinatorvennlige planter og et variert artsutvalg. 

Nordre park er en av Lillehammers gamle byparker, anlagt omkring år 1910.  Det er betydelig boligbygging i nordre del av sentrum, men ingen attraktive felles møteplasser eller leke- og aktivitetsområder i dette området. Derfor er rehabilitering og aktivisering av Nordre park så viktig.

Prosjektet gjennomføres  i regi av tjenesteområde Park og idrett. Konsulent har vært Rambøll. Entreprisekontrakt er inngått med Anleggsgartner Jens Barlund AS.