Oppland og Hedmark fylker blir slått sammen til nye "Innlandet fylkeskommune" i den nye kommune- og regionformen, derfor endres kommunenumrene. Både nasjonale og kommunale databaser må tilpasses og endres for å implementere de nye kommunenumrene, og Kartverket er en sentral koordinator i dette arbeidet. Lillehammers nye kommunenummer er 3405.

For mer informasjon, se Kartverket.