Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trygghetsalarm

Generelt om tjenesten

Kriterier/vilkår

Har lett for å falle eller har bevegelsesproblemer.

Har stor grad av utrygghet p.g.a. sykdom og/eller  funksjonshemning.

Bor i uegnet bolig.

Bor alene/har lite nettverk.

Brukeren må selv ønske alarm og forstå bruken av den.

Pris for tjenesten

Kroner 359,-  per måned inklusive service

aaa

Lover og forskrifter

Trygghetsalarm er ingen lovpålagt tjeneste.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Søknaden sendes til

Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer
postmottak@lillehammer.kommune.no

 

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:61 10 77 00
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Ansvarlig enhet

Avdeling:Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:61 10 77 00
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER
Åpningstid:0800-1530

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-11-27 12:09
Gyldig fra2011-06-23
Gyldig til2021-12-31