Grønt nivå
Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger.

Gult nivå
På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike kohorter.

Rødt nivå
På rødt nivå skal barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene må vurdere ulike oppmøtetider for barna og sørge for at det er avstand mellom kohorter som ikke samarbeider.

Beredskapsplan

Beredskapsplanen inneholder overordnede tiltak for barnehagene i Lillehammer kommune. Hver barnehage må tilpasse tiltakene til lokale planer, rutiner og forhold. Disse kan ikke fravike overordnede tiltak. Alle tiltakene gjennomføres til barnas beste – alltid!

Tre grunnpilarer for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge
1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer

Den reviderte beredskapsplanen for barnehagene i Lillehammer kommune finner du her