Arbeidene vil primært foregå i Glimmervegen, Røyslivegen og Skogforvalter Lies veg. Glimmervegen stenges for innkjøring fra Røyslivegen i en periode framover, og adkomst til boligene i Glimmervegen blir da via Gamle Røyslivegen. Arbeidet vil pågå i flere faser og antas ferdigstilt i hovedsak før jul. Kjøremønster og eventuelle omkjøringer vil bli skiltet etter hvert som arbeidene går fram. 

Det er Lillehammer kommune som i samarbeid med ulike nettselskap gjennomfører graving i forbindelse med nedlegging av kabler. Mesta AS er entepenør. 

​Har du spørsmål, kontakt prosjektleder Tor Jostein Furu, tlf. 911 09 756 eller Mesta AS v/anleggsarbeider Øystein Botten, tlf 416 68 538.