- Det er vedmodig å stå ved dette veiskillet og vite hva jeg nå skal forlate, sier tjenesteområdelederen. - Utrolig flotte kolleger som alle jobber for å gi gode tjenester for dagens og framtidas eldreomsorg. Samtidig er jeg også meget spent og forventningsfull når det gjelder den unike jobbmuligheten jeg nå har fått i et fagfelt jeg brenner for, understreker hun. 

Hellum har vært tjenesteområdeleder ved Lillehammer helsehus i 2, 5 år og vil jobbe ut mars-21.