I forbindelse med pågående utbrudd av koronavirus er det viktig med godt smittevern i samfunnet for å forebygge spredning av sykdommen. Koronavirus smitter ved kontakt mellom personer, og de viktigste tiltakene for å forebygge smittespredning er god hygiene og å begrense kontakt mellom personer.

Etterlevelse av smittevernregler

Det har vært oppmerksomhet knyttet til utfordringer i serveringsbransjen med etterlevelse av smittevernreglene. Helsedirektoratet sendte denne uken brev til kommunen med fokus på serveringsbransjen, og minnet om avstandsregelen som er minst en meter mellom personer i det offentlige rom, inkludert i serverings- og restaurantbransjen. Kommunen er instruert i å følge opp dette tettere, og vil derfor starte med uanmeldte tilsyn for å overholde smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheten.

Utfordringen med å få innbyggere til å overholde avstandsreglene i serveringsbransjen har vært tema i kommunens kriseledelse siste ukene. Det har derfor vært møte mellom næringen og kommunen ved ordfører, kommunedirektør og kommuneoverlege denne uken med gjennomgang av situasjonen. 

Fredag 10.juli ble det sendt ut brev fra kommuneoverlege Morten Bergkåsa til serveringsstedene i kommunen med informasjon vedrørende dette. Brevet kan du lese her