Systematisk tilsyn
Fylkesmannens konklusjon er at "Lillehammer kommune oppfyller ikke plikten til å føre systematisk tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Dette er brudd på forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 25 og lov om folkehelsearbeid §§ 9 og 30."
Dette gjelder altså manglende dokumentasjon på oppfølging av tilsyn og hvem som skal utarbeide endelig oversikt. Lillehammer kommune har nå anledning til å kommentere den foreløpige rapporten fra Fylkesmannen, før det blir utarbeidet en endelig rapport.

Fylkesmannens tilsyn ble gjennomført 30. november og 1. desember 2020 i form av intervjuer med ledere i Lillehammer kommune samt gjennomgåelse av dokumenter.