Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer - søknadsfrist 6. desember

Nå kan både frivillige organisasjoner, tro- og livssynssamfunn, fylkeskommuner og kommuner søke midler fra Bufdirs tilskuddsordning Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Her kan dere søke støtte til prosjekter som fremmer antirasisme, mangfold og dialog. Søknadsfristen er 6. desember 2021. Les mer på tilskuddsordningens nettside.

Tilskudd til inkludering av barn og unge - søknadsfrist 17. desember

Bufdir har lyst ut Tilskudd til inkludering av barn og unge. Her kan frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser søke tilskudd til tiltak og aktiviteter som bidrar til at flere barn og unge får delta og får oppleve mestring. Kanskje har dere lyst til å arrangere ferieaktiviteter, lage et inkluderingsfond i klubben deres, lage en åpen møteplass eller teste en ny arbeidsmetode for å få med flere i aktiviteten deres? Søknadsfristen er 17. desember 2021. Gå til tilskuddsordningens nettside for mer informasjon om kriterier og søknadsprosess.

Andre tilskuddsmuligheter

Bufdir har også flere tilskuddsordninger. I tillegg finnes det svært mange andre tilskuddsordninger, som lag og foreninger i Lillehammer kan få oversikt over på www.tilskuddsportalen.no.