Mål for ordningen:
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lav eller ingen kostnader.

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.  Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder finner du her.

Søknadsskjema sendes inn gjennom Bufdirs søkerportal, som ligger på tilskuddsordningens nettside.

 

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember  2017.
Søknadsskjemaet i portalen vil senest bli publisert 15. november 2017.


Kontaktperson i kommunen: Anne Brit Lee, tlf  610 50 570, e-post