Tilskuddet forvaltes av Oppland fylkeskommune, men drivere/eiere av kulturbygg i Lillehammer sender inn søknadene til Lillehammer kommune. Kommunen skal påse at søknadene fyller formelle krav og avgi uttalelse. Søknaden blir så videresendt til Oppland fylkeskommune som tildeler midlene. Kommer det inn mer enn én søknad skal kommunen fatte et politisk vedtakom prioriteringen.

Søknadsfrist 1. mars 2017

Retningslinjer

Søknadsskjema

Søknaden sendes til Lillehammer kommune, kultur og fritid, Pb. 986, 2626 Lillehammer

Eventuelle spørsmål rettes til kulturkonsulent Maria Seines/Ragnhild Angard Wefling (vikar), tlf. 610 50 793, e-post