Utviklinga går raskt, og dagens situasjon vil ha endret seg om få år. Selv om en ikke vet helt nøyaktig hva framtidas behov blir må det planlegges nå, ut fra kunnskapen vi kan tilegne oss.
Det tar tid å gjøre eventuelle bygningsmessige endringer og tilpasse til andre omsorgsløsninger. Derfor er det startet en prosess for å høste så mye kunnskap som mulig fra involverte parter før avgjørelsene tas. Kunnskapen som innhentes skal brukes til å utrede ulike alternativer for heldøgns omsorg.  

Din mening
Lillehammer kommune har derfor laget en spørreundersøkelse om temaet. Den består av 11 spørsmål som det tar ca. fem minutter å svare på. Kommunen har ikke anledning til å spore hvem som har svart hva. 
Undersøkelsen varer til og med fredag 20. januar-23.

Trykk her for å delta. 


Takk for hjelpa!