Det er åttende gang DSB deler ut samfunnssikkerhetsprisen. Prisen går til den, eller de, som bidrar til å sette samfunnssikkerhet på dagsorden - og som er et godt eksempel for andre aktører. 

Glimrende forebygging
- Klimaendringene fører til mer ekstremvær, forebygging er et nøkkelord når vi som samfunn skal møte disse utfordringene, sier Per Brekke, fungerende direktør i DSB. Han understreker at Lillehammer får prisen for det gode og særdeles viktige arbeidet med det som ikke har skjedd. 

Juryens begrunnelse
"Etter flommer i 2011, 2013 og 2014 etablerte prisvinneren et imponerende, omfattende og tverrfaglig flomforebyggende arbeid for sine mange bynære vassdrag. De fleste vassdragene er tett på bebyggelse og de består av en rekke sårbare punkter. Prisvinneren har igangsatt kartlegging av skader og kritiske punkter, og har et helhetlig fokus på vassdrag og nedbørfelt. I tillegg til å gå gjennom eldre reguleringsplaner, har de aktivt tatt tak i det forebyggende beredskapsarbeidet – som igjen har gitt viktig kunnskap til plan- og byggesaker. Prisvinneren har ukentlige flommøter. Hver fredag Kl.11.00, møtes en tverrfaglig gruppe for å diskutere værvarsel, forebygging ved sårbare punkter, mulige tiltak og eventuelt beredskap. Resultatet er at etater som tidligere ikke har vært en del av beredskapen nå føler et eierskap til vassdragene, kulvertene og kjenner hvert kritiske punkt. Samfunnssikkerhetsprisen for 2019 går til Lillehammer kommune for sitt forebyggende flomarbeid gjennom «Prosjekt Vassdrag».

Meget stolte
- Denne prisen er vi mektig stolte av, sier ordfører Ingunn Trosholmen. - Det som gjør denne utmerkelsen og anerkjennelsen ekstra spesiell og viktig for oss er fokuset på forebyggende arbeid. For en kommune av Lillehammers størrelse er arbeidet et betydelig økonomisk løft. Det er investert store summer allerede, og det vil nok bli brukt hundrevis av millioner kroner før arbeidet kan sies å nærme seg slutten – eller til det dukker opp nye behov, understreker ordføreren.

Lillehammers varaordfører Terje Rønning mottok prisen på vegne av Lillehammer kommune under samfunnssikkerhetskonferansen.

Tidligere vinnere av samfunnssikkerhetsprisen

  • 2012: 22. juli-kommisjonen
  • 2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
  • 2014: 330-skvadronen
  • 2015: Eigersund kommune
  • 2016: Odda Røde kors
  • 2017: Bergen kommune
  • 2018: Sivilforsvarets tjenestepliktige