1. DOSE
Følg med på drop-in-timer her. 
Møt opp til registrering og vaksinering ved første anledning. 
Alle som trenger første dose bør ta dette så raskt som mulig. 

2. DOSE
Dersom du allerede har mottatt 1. vaksinedose i Norge, kan du møte opp til dose 2 når det informeres om at den gruppen du tilhører kan motta vaksine. Det må være minimum 4 uker mellom dose 1 og 2. Dersom du ikke er folkeregistrert i Lillehammer vil du ikke motta informasjon om dette via mobil, du må selv følge med på kommunens framdrift i vaksineringa via kommunens nettside.  


Dersom du har mottatt første dose i utlandet eller gjennomgått covid-19: send en e-post om dette til vaksinetelefonen@lillehammer kommune.no og legg ved ditt telefonnummer, så vil du bli kontaktet om videre framdrift.

Utvekslingsstudenter som studerer i Norge og skal vaksineres her, oppfordres til å skaffe seg D-nummer, slik at de lettere kan registreres.