Ordfører Ingunn Trosholmens umiddelbare henvendelse til næringslivet i Lillehammer etter regjeringens første pressekonferanse fredag 27. mars. Regjeringen har varslet ny pressekonferanse klokka 16.00.

Ordfører og kommunedirektør avholdt møte med det lokale næringslivet torsdag 26. mars, og vil ha nytt møte fredag 27. mars klokka 16.00:

 

Til næringslivet i Lillehammer. 

I dag presenterte regjeringen nye tiltak til næringslivet. Det går i hovedsak ut på å opprette en ordning hvor staten dekker en stor andel av faste kostnader for bedrifter som opplever en massiv nedgang i omsetningen.

Når denne krisen er over, er det helt avgjørende at folk har en jobb å gå til. I dag ser vi en arbeidsledighet vi må tilbake til krigens dager for å finne paralleller til.

NHO-leder Ole Erik Almlid kaller situasjonen næringslivet står i nå i som en tsunami, hvor mange har mistet sine inntekter fra den ene dagen til den neste. Mange går fra fulldrift til nulldrift.

Nå ser vi nytten av trepartssamarbeidet som står så sterkt i Norge – hvor staten, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene går sammen for å finne gode løsninger. Dette er helt unikt i Norge og Skandinavia, og Finansforbundet kaller det for «et lite kunstverk». Dette samarbeidet gjør at vi evner å omstille oss raskt, og at det er en høy grad av tillit mellom partene i arbeidslivet. Tillit er vår viktigste valuta!

Finansminister Jan Tore Sanner presenterte tiltakene sammen med partene, og var tydelig på at bedriftene trenger cash, og ikke kreditt. De trenger en rask og effektiv ordning, og den vil i stor grad være automatisert. Igjen ser vi viktigheten av å være en nasjon med høy grad av digitalisering. Ordningen skal være så ubyråkratisk som mulig, samtidig som det skal sikres at midlene ikke misbrukes.

Det er sju prinsipper som legges til grunn for ordningen:

1. Den skal være effektiv og virke raskt

2. Den skal være målrettet, og gå til bedrifter med betydelig fall i omsetningen

3. Den skal være midlertidig, i første omgang gjelder den i to måneder, men kan forlenges

4. Den skal favne bredt, for å unngå å måtte lage en rekke spesialordninger

5. Den skal være enkel å benytte og administrere

6. Den utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket

7. Den skal være etterprøvbar. Hver enkelt bedrift søker selv om støtte, og står ansvarlig for at korrekte opplysninger oppgis. Det skal også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Lillehammer har mange små og mellomstore bedrifter som er sterkt rammet av krisen. Denne ordningen vil forhåpentligvis gjøre at de klarer å holde hodet over vannet i en svært vanskelig tid. Når inntektene forsvinner, mens utgiftene forblir, banker konkurs-spøkelse på døra raskt. Det er ikke bare en tragedie for dem som møysommelig har bygget opp et livsverk, det er en tragedie for hele samfunnet. Uten et sterkt næringsliv, vil hele byen bli rammet. Jeg håper dette er den utstrakte hånden som gjør at våre bedrifter klarer seg gjennom krisen, slik at vi fortsatt har et næringsliv når vi en gang ser en ende på situasjonen vi står oppe i. Vår tids største dugnad handler ikke bare om smittevern, det handler også om å støtte næringslivet. Jeg øyner et håp om at disse krisetiltakene vil gjøre nettopp det.

 

Ingunn Trosholmen, ordfører Lillehammer kommune