Målet med tiltaket er å då en kvalitetssikring gjennom reaksjoner og tilbakemeldinger på funnene så langt, og å diskutere veien videre for å sikre at alle innspill, interesser og viktige punkter er ivaretatt.

Her vil mange forskjellige interessenter få diskutere sine særinteresser med andre grupper med ulike synspunkter i en produktiv samtale for å utforske hva Terrassen og Bruparken kan bli.

I workshopen vil dere få en oppsummering av brukermedvirkningen, hovedretningene i mulighetsstudien, og muligheten til å delta i en kreativ diskusjon for å komme med ideer og forslag til ferdigstillelsen av rapporten.

VELKOMMEN!

INVITASJON TIL IDÉ-WORKSHOP

TID: Tirsdag 20. september 2016 kl. 18:00-20:00

STED: Møterom "kommunestyresalen", rådhuset, Sigrid Undsets plass

Påmelding til kommunen via e-post merket "Terrassen ideworkshop": postmottak@lillehammer.kommune.no