Flere hundre mennesker hadde lørdag ettermiddag samlet seg i og rundt Terrassen i Lillehammer sentrum. Datoen for gjenåpningen av området var ikke tilfeldig valgt.  

- Under de store byjubileene i både 1921 og 1977 ble festen lagt til dagens dato, 7. august, som altså regnes som Lillehammers bursdag. Sånn sett kan vi si at nye Terrassen er en slags bursdagsgave til hele byen, sa ordfører Ingunn Trosholmen i sin åpningstale, der hun understreket at det nå er opp til lillehamringene å ta byens nye storstue i bruk.

Fra gammelt til nytt

Uteserveringen Terrassen var i sin tid et av Lillehammers mest kjente landemerker, men var de siste årene preget av forfall. I 2014 kjøpte derfor Lillehammer kommune området for å sette det i stand som offentlig byrom.

Våren 2019 ble det gamle anlegget revet og eiendommen klargjort for bygging. Hovedentreprenør for byggingen har vært Veidekke A/S. De har hatt med Anleggsgartner J. Barlund A/S som en stor aktør i prosjektet. Andre lokale aktører har vært Lillehammer elektro og Medby Rør. Prosjekteringen er utført av Rambøl A/S landskapsarkitekter og WSP A/S.

Høytidelig åpning

Under lørdagens åpning deltok dansere fra Create Videregående skole, i tillegg til Fåberg og Lillehammer historielag. En gruppe forsangere fra Mjøsikale hadde oppgaven med å lede de frammøtte gjennom "Lillehammervisa". Den kjente bysangen hadde i anledning dagen hadde fått et nytt vers, som kommentar til de mange og engasjerte debattinnleggene som har vært knyttet til utbyggingen de siste årene:  

Just der hvor Nymosvingen møter Mesnaelvas brus
Der ligger det et sted som vekker minner om en rus
Om dans og spell og svunnen tid, hvordan det engang var
Det utløser jo en og annen Facebook-kommentar
Men sikkert er, at folket her, har denne plassen kjær

Ja, for i Terrassen, ja i Terrassen, dit går vi gjerne - vi elsker plassen
For folk i byen, dens navn har klang 
En ny Terrasse har fortjent en sang