Følgende søkere innstilles i prioritert rekkefølge:

1. Bernt Tennstrand 
2. Esther Gilen
3. Mike Görtz