Frivilligsentralen bistår
Etter avtale med Lillehammer kommune har frivilligsentralen tatt på seg oppdraget med å veilede stemmeberettigede i hvordan en teknisk sett får avgitt sin stemme.
Folkeavstemmingen, som skal være rådgivende for om Innlandet fylkeskommune skal bestå eller deles tilbake, foregår i tidsrommet 10.-17. februar -2022.
For å kunne stemme må velgerne logge seg på enten ved bruk av BankID eller ved MinID. Det kan ta opptil en uke å skaffe seg dette dersom det mangler. Frivilligsentralen kan veilede stemmeberettigede hvordan de kan skaffe seg dette, samt bistå med teknisk hjelp til selve stemmingen. 

Kontaktinformasjon
Dersom du trenger veiledning for anskaffelse av ID, ta kontakt med Lillehammer frivilligsentral på
telefon 992 69 600 for avtale snarest mulig.

Dersom du trenger veiledning slik at du teknisk sett får avgitt din stemme, ta kontakt med Lillehammer frivilligsentral
Torsdag 10. februar mellom klokka 11.00-14.00.
Onsdag 16. februar  klokka 17.00-20.00
Torsdag 17. februar  klokka 11.00-14.00
.

 

Du kan lese mer om folkeavstemmingen på Innlandet fylkeskommune sine nettsider.