Som enkeltpersoner kan vi gjøre mange tiltak i hverdagen for å redusere forbruket vårt, samt påvirke politikere, produsenter og næringslivet. Det er allikevel forvirrende og vanskelig å være forbruker i dag, og vite hva som er riktig og hvordan man kan bidra. Plastutfordringen 2019 skal hjelpe forbrukerne med nettopp dette. Prosjektet er drevet av Framtiden i våre hender der deltagerne bruker Ducky for å få tilgang til fakta om plast, tips og råd til hvordan de kan redusere sitt plastforbruk og plastforsøpling. I tillegg får de konkrete forslag til effektive aktiviteter de kan gjennomføre i hverdagen. Deltagerne samler opp poeng gjennom å daglig loggføre sine plastreduserende tiltak. Slik får de følge sin - og andre deltageres - framdrift og besparelser i sanntid!

Målet med prosjektet er å bevisstgjøre oss på vår egen adferd og teste ut aktiviteter som reduserer plastforbruk og plastforsøpling.

Vil DU og din husholdning være med? Vi ønsker alle type husholdninger: enslige, storfamilier, kollektiver, gamle og unge. Følg denne linken for mer informasjon og påmelding: https://www.framtiden.no/201909247482/aktuelt/forbruk/tar-du-plastutfordringen.html

eller ta kontakt med lokalkoordinator:

Mona Phillips

mona-ph@hotmail.com