Til høsten skal Framtiden i våre hender gjennomføre et nasjonalt prosjekt med mål om å redusere plastforbruk og plastforsøpling, og Lillehammer er en av kommunene som deltar i prosjektet.
 
Kjerneelementet i prosjektet er å engasjere over 170 husholdninger i Norge til å gjennomføre plastutfordringer i løpet av perioden 12. oktober - 26.oktober 2020. Nå søker vi alle typer husholdninger til å delta - påmeldingslink fins nederst på denne siden. Frist for påmelding er 11. september.
 
Hva er Plastutfordringen?
Vi som enkeltpersoner kan gjøre mange tiltak i hverdagen for å redusere forbruket vårt, samt påvirke politikere, produsenter og næringslivet. Dette kan igjen kan bidra til å løse deler av plastproblemet på et strukturelt nivå.
 
Målet med Plastutfordringen er å hjelpe forbrukerne til å opparbeide seg sin egen plastkompetanse og gjennomføre valg i hverdagen for å bidra til å løse plastproblemet.
 
Digital plattform for å registre tiltak
Plastutfordringen kjøres med den digitale plattformen til Ducky. Ducky har en avansert klimakalkulator i bunn, og er designet for å gjøre det morsomt og enkelt for folk å gjennomføre aktiviteter og endre vaner.
 
Deltagerne skal daglig loggføre sine plastreduserende tiltak og kan se i sanntidsdata sine besparelser og framdrift. For hver aktivitet som gjennomføres og loggføres vil dette bidra til å samle poeng for laget. Hver husholdning deltar som ett lag, som konkurrerer mot andre husholdninger i sin kommune. Alle husholdninger i en kommune deltar igjen som ett felles kommunelag mot de andre kommunene.
 
Gjennom Ducky vil deltagerne få tilgang til fakta om plast, tips og råd til hvordan de kan redusere sitt plastforbruk og plastforsøpling i naturen, samt forslag til effektive aktiviteter de kan gjennomføre i hverdagen.
 
I fjor stakk Trondheim kommune av med seieren.
 
Alle kan bidra!
Vi kaller dette en konkurranse, men er det like mye en dugnad.
 
Som alle dugnadsdeltakere har erfart, kan dugnad være ganske kjedelig alene. Følelsen av å gjøre noe viktig sammen med andre er avgjørende for å skape motivasjon og engasjement. Hvis man i tillegg kan gjøre dette i vennlig konkurranse med andre dugnadsdeltakere, får mange en ekstra motivasjon - både til å gjøre det bra selv og fortelle om det til andre.
 
Vi ønsker å vise at alle kan bidra til å løse plastproblemet og har trua på at «mange bekker små, gjør en stor å». Vi vil med dette prosjektet få tilgang til akkumulert data som kan bekrefte effekten av samlede enkeltaktiviteter. Samtidig vil deltagerne få økt kunnskap og verktøy til å gjøre det enkelt og gøy å bidra til å redusere plastforsøpling!
 
Hvis alle i Norge hadde gjort det samme som deltagerne i Plastutfordringen 2019, ville vi i løpet av to uker redusert forbruket av plastposer med over 9 millioner, redusert kjøp av engangskopper med over én million og plukket over 300 tonn plast! I år satser vi på at vi kan bidra til å skape enda større endringer.
 
Hvordan melder jeg meg på?
Vi søker alle type husholdninger: single, storfamilier, kollektiver, gamle, unge – ja, alle. Eneste kriteriet er at dere bor i samme husstand og er bosatt i en av følgende kommuner: Horten, Oslo, Malvik, Trondheim, Asker, Lillehammer, Indre Fosen, Namsos, Kongsvinger.
 
Det er begrenset antall plasser, så her er det førstemann til mølla som gjelder!
 
Meld deg på ved å klikke her!
Du vil da bli kontaktet av en av våre lokale prosjektkoordinatorer for videre informasjon. Hvis du har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Sandra B. Sotkajærvi på sandra@framtiden.no
 
Prosjektet er finansiert av Handelens Miljøfond, Bymiljøetaten i Oslo og våre samarbeidskommuner.