Med utgangspunkt i arbeidene som skal gjøres på vannledninsnettet i Mesnakvartalet anbefaler kommunen å tappe opp nødvendig drikkevann for et par dagers forbruk.

Arbeidene påbegynnes tirsdag 13. november klokken 08.00, og det er fra dette klokkeslettet og utover at sannsynligheten for misfarging av vannet er størst. Driften vil bli normalisert i løpet av onsdag 14. november.

Kommunen beklager ulempene dette medfører.