Kollstad la selv ingen føringer i sitt testamente, men Lillehammer kulturskole har allerede mottatt en god del instrumenter etter boet fra Gunnar Kollstad.