Lillehammer kommune har bedt lokale bedrifter og innbyggere i Lillehammer sjekke om de har smittevernutstyr som de kan avse i koronakrisen. Ordfører Ingunn Trosholmen ønsker å rette en stor takk til alle som bidrar: - Responsen har så langt vært meget god, og meget rørende. Vi trenger fortsatt smittevernutstyr, men tusen takk for det vi har fått, sier ordføreren. 

Fra ansatte til ansatte
Denne gang var det de ansatte i Sport 1 på Lillehammer som ønsket å gi bort ca. 200 visir til de ansatte i Lillehammer kommune. Visirene som vanligvis er tenkt brukt til sportslige formål, kan også benyttes som smittevern. - Dette kommer godt med, visirene kan desinfiseres og gjenbrukes mange ganger, sier kommunalsjef for Helse og velferd, Bernt Tennstrand. Han takker på vegne av kommunens ansatte i helsesektoren.
Butikksjef Bjørn Benno er godt fornøyd med at visirene kommer til nytte i helsesektoren, slik at de kan bidra til å verne om de mest sårbare i koronakrisen. 

Fortsatt behov for smittevernutstyr
Bedrifter og innbyggere i Lillehammer har vært veldig rause med å tilby det det har av smittevernutstyr, men det er fortsatt behov for: 

  • Kirurgisk munnbind
  • Smittefrakker og kjeledresser
  • Engangshansker
  • Åndedrettsvern (FFP2/FFP3)

Kontaktinformasjon:

Koronatelefonen - 909 41 700. Åpningstider 9-18 (10-14).