I henhold til fondets vedtekter gis det tilskudd til ulike former for etterutdanning innenfor fagområdet sykepleie, men ikke grunnutdanning. Søkere bør også jobbe innenfor Lillehammer kommunes grenser.

Søknadsskjemaet finner du nederst i denne artikkelen, og i papirform ved Servicetorget i rådhuset.

Søknad sendes til:

Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer

eller pr. e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no  

Søknadsfrist: 1. april 2022