Søknadsskjemaet finner du på kommunens internettsider, og på servicetorget i rådhuset. 

Søknad sendes til: 
postmottak@lillehammer.kommune.no

eller per post til:
Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer

Søknadsfrist: 1. april 2021