Søknadsskjemaet finner du i bunn på denne siden og på servicetorget i rådhuset.

Søknad sendes til postmottak@lillehammer.kommune.no

eller via post til:   

Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer

Søknadsfrist: 1. april 2018