Lillehammer hadde et fødselssoverskudd (fler fødte enn døde) på 14 personer i 2. kvartal. Av nabokommunene var det bare Ringsaker som også hadde fødselsoverskudd (+4), men tilflyttingen var høy og Ringsakers innbyggertall økte med 167 personer i løpet av 2. kvartal. I Øyer var fødslsoverskuddet 0, innbyggertallet ble redusert med 9 personer som følge av utflytting. I Gausdal var det et fødselsunderskudd på en person, men innflytting bidro til at folketallet økte med 24 personer. I Hamar var det også et fødselsunderskudd, 2 personer, men innflytting bidro til en vekst i folketallet på 9 personer. Gjøvik hadde et fødselsunderskudd på 19 personer, i tillegg bidro utflytting til at folketallet ble redusert med 167 pesoner.