I kommunestyremøtet den 8. desember blir det vedtatt hva som blir det endelige budsjettet for 2023. 

Dokumentet finner du ved å trykke her.