Formannskapet har sendt forslaget ut på høring, og i kommunestyremøtet 10. desember vil kommunestyret avgjøre hva som blir det endelige budsjettet for 2021.