Ferdselsforbudet i Lågendeltaet omfatter sørlige deler av naturreservatet: fra Mosodden rett sør fra fugletårnet på østsiden over til Svinerumpa på vestsiden, og sørover til reservatets sørlige grense, i perioden 15. april - 14. mai. Dette gjelder også hunder, og det er uansett båndtvang i hele Lillehammer kommune i denne perioden. 

Det er strandlinja og bankene som ligger tørrlagt på våren som har restriksjoner på grunn av store mengder sårbar trekkfugl. Det er tavler og grenseskilt langs Strandpromenaden som informerer om begrensningene. Fylkesmannen opplyser på sine nettsider at Fylkesmannen eller Statens naturoppsyn kan gi nærmere opplysninger.