Det er i forbindelse med anleggsarbeidene som har pågått i Fåberggata i høst at Storgata har vært åpen for tovegstrafikk mellom Tomtegata og Hardlandsvegen. For mer informasjon, se Innlandet fylkeskommunes nettsider.