Varslingsnivåets betydning tilsier at det er en alvorlig situasjon i hele området Østafjells, som Lillehammer og regionen vår er en del av. Det betyr at dersom det kommer glør eller ild ut i gress, skog eller lyng kan det svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Du kan følge varslingene på nettsiden varsom.no.

Generelt forbud

Vi minner samtidig om at det hvert år er forbud mot åpen ild i skog og mark fra 15. april til 15. september.

Lillehammer, Øyer og Gausdal har en felles forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Trenger du å søke om åpen brenning, gjør du det digitalt.