Tjenesteområdet Vann og avløp skifter ut vann- og avløpsrør i Inge Krokans veg og Ivar Kleivens veg. Utskiftingene er en del av kommunens arbeider med å skifte ut gammelt utstyr og aldrende rør, samt å separere overvann fra avløp i egne rør. Dette gjøres for å sikre vannforsyningen til innbyggerne og å håndtere avløpet på en ansvarlig og effektiv måte. 

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Prosjektleder Lars Philip Olaussen, mobil: 480 26 214, eller e-post: lars.philip.olaussen@lillehammer.kommune.no