Brubakken er midlertidig åpnet for tovegstrafikk mellom Lilletorget og Jul Pettersens gate, for tilkomst til Lilletorget, inkludert parkeringsplassen nordøst på torget.

Onsdag 13. september stenges også Gamlevegen for myke trafikanter på den samme strekningen. Gangpassasje fra Lilletorget til bussholdeplassen «Nordsetervegen» blir da nordover Storgata og opp Tomtegata. Busstopp ved Lilletorget/Brubakken er fortsatt stengt.

Gamlevegen planlegges åpnet opp igjen for myke trafikanter i løpet av oktober, og for trafikk i november. Også på denne strekningen skal gata opprustes som en del av prosjektet. Noe overflatearbeidet forventes å måtte stå igjen til utførelse våren 2024.

For mer informasjon om prosjektet i Gamlevegen - Kirketorget - Storgata, se vår samleside.