Deler av Messenlivegen vil også berøres i forbindelse med anleggsarbeidene. Messenlivegen vil i krysspunktet innsnevres over noe tid. Lysregulering benyttes. Anleggsarbeidene for øvrig vil bli skiltet blant annet med nødvendige omkjøringsveger.

Boligeiendommer med tilknytning til Fredrik Colletts veg får skiltet omkjøring via Roavegen og Breisethvegen.

Ledningstrekket i Fredrik Colletts veg mellom Simen Fougners veg og Messenlivegen startes opp etter sommerferien, ca. uke 32. Nye ledningsstrekk i deler av Alf Lundebys veg, Torvald Linds veg og Johan Filseths veg utføres i løpet av høsten. Vi vil informere nærmere om oppstartstidspunkt. Likeledes for ledningsstrekket i Roavegen.

I sørenden av anlegget er entreprenøren i gang med utskifting av bærelaget på vegen. I tillegg etableres det nye stikkledninger for vann og avløp i trafikkarealet for alle eiendommer som skal tilknyttes de nye kommunale vann- og avløpsledningene i vegen. Det skal også etableres kabelgrøft med kabelrør for relevante etater. Entreprenøren vil arbeide seg nordover i anlegget i løpet av sommeren og høsten.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Prosjektleder Kari Myrholt Skårset, tlf. 48 12 38 15, e-post: kari.myrholt.skarset@lillehammer.kommune.no

eller

ass. prosjektleder Roar Skotvoll, tlf. 91 74 96 26, e-post: Roar.skotvoll@lillehammer.kommune.no