Arbeidet vil foregå fra onsdag 20. november  kl 21.00 -  torsdag 21. november kl 06.00. Misfarging må påregnes mens spylingen pågår.

I forbindelse med dette vil mange få misfarget vann og dette må spyles ut hos den enkelte abonnent. Utspyling gjøres på kaldtvannskran nærmest vanninntaket på bygget.

Spørsmål kan rettes til driftsleder 900 74 568 eller vakttelefon 415 65 440. Lillehammer kommune beklager de ulemper dette medfører.